Xem Giao diện mobile giao diện điện thoại

NHÂN SỰ AN LĨNH

TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY AN LĨNH

Nguyễn Minh Thu

Giám Đốc

Nguyễn Văn Tân

Tư vấn pháp lý

Nguyễn Thị Kim Ly

Kiến Trúc Sư

NGUYỄN MINH NHẬT

Kiến Trúc Sư

NGÔ MINH THẮNG

Tư Vấn Kỹ Thuật

Nguyễn Minh Tài

Nhân Viên Vật Tư

Đoàn Văn Nhã

Chuyên viên marketing

NGUYỄN HẢI HÀ

Kế Toán

NẠI VĂN DINH

Kỹ Sư

LÊ MINH TÂN

Kỹ Sư

LÊ THANH SANG

Kỹ Sư

Võ Thành Duy Ân

Họa Viên

Mai Hữu Nhật An

Họa Viên

Trần Minh Hạnh

Đội Trưởng Đội Thi Công

ĐINH VĂN ANH

Đội Trưởng Đội Thi Công

Trần Văn Phước

Đội Trưởng Đội Thi Công

Trần Văn Tuấn

Đội Trưởng Đội Thi Công

 
 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN - 0906633395 + -