Xem Giao diện mobile giao diện điện thoại

https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-1.jpg

CĐT NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

Thông Tin Công Trình :

Chủ đầu tư : NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

Địa điểm : Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, T. Đồng Nai

Diện tích khu đất : 175m2

Quy mô : Trệt, Mái ngói kèo sắt

Chi phí xây dựng công trình:

Thời gian thi công : 2,5 tháng

 

https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-2.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-3.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-4.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-5.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-6.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-7.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-8.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-9.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-10.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-11.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-12.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-13.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-14.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-15.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-16.jpg
https://anlinhco.vn/upload/images/ct-hoan-thien/nguyen-thi-kim-ngoc-17.jpg

CÔNG TRÌNH KHÁC

LIÊN HỆ TƯ VẤN - 0906633395 + -